Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka VIA SMS (turpmāk tekstā – “VIA SMS” vai “mēs”) privātuma politiku saistībā ar šo mājas lapu.

VIA SMS mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Mēs esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot VIA SMS mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši tās ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

VIA SMS rūpīgi izvērtē, lai jebkura inovācija būtu saskaņā ar atbilstošu lietotāja konfidencialitātes un drošības pakāpi.

Veicot darbības mājas lapā, VIA SMS darbojas saskaņā ar mājas lapas lietotāju konfidencialitātes aizsardzību.

VIA SMS pakalpojumi atbilst stingriem konfidencialitātes standartiem un praksei. Jebkādu personas datu pārvaldīšana tiek veikta atbildīgi.

VIA SMS pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un bez Jūsu piekrišanas neveiks papildus Jūsu personas datu apstrādi. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat VIA SMS, tiks apstrādāta strikti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām.

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites uz citām mājas lapām ir skaidri identificētas.

Lai nodrošinātu datu aizsardzību, veicot maksājumus ar maksājumu karti, VIA SMS mājas lapā tiek izmantotas SSL (Secure Soсkets Layer) standarta drošības tehnoloģijas.

Darba laiks

Darba dienās: 8:00-22:00
Brīvdienās: 9:00-20:00