Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi saistībā ar šo mājas lapu.

VIA SMS mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VIA SMS ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot VIA SMS mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši tās ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

VIA SMS rūpīgi izvērtē, lai jebkura inovācija būtu saskaņā ar atbilstošu lietotāja konfidencialitātes un drošības pakāpi.

Veicot darbības mājas lapā, VIA SMS darbojas saskaņā ar mājas lapas lietotāju konfidencialitātes aizsardzību.

VIA SMS pakalpojumi atbilst stingriem konfidencialitātes standartiem un praksei. Jebkādu personas datu pārvaldīšana tiek veikta ar atbildību.

VIA SMS pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un bez Jūsu piekrišanas neveiks papildus Jūsu personas datu apstrādi. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat VIA SMS, tiks apstrādāta strikti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām.

Šī Web lapa neizmanto sīkdatnes (cookies), kas atļauj lietotāja tīkla pārlūkprogrammai saglabāt informāciju par lapām, kuras ir skatītas. Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas VIA SMS mājas lapas izmantošanas iespējas.

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām kā tādām ir skaidri identificētas.

Lai nodrošinātu datu aizsardzību, veicot maksājumus ar maksājumu karti, VIA SMS mājas lapā tiek izmantotas SSL (Secure Soсkets Layer) standarta drošības tehnoloģijas.

Darba laiks

Darba dienās: 8:00-22:00
Brīvdienās: 9:00-20:00