menu
Lūdzu aizpildi visus formas laukus.
-
Ja Tev ir akcijas kods, ievadi to šeit!
Lūdzu aizpildi visus formas laukus.
Ar līguma noteikumiem, privātuma atrunu un citu pakalpojumu noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu. Apliecinu, ka manis norādītā informācija atbilst patiesībai. Apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā varu tikt saukts pie kriminālatbildības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņemos pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
Es piekrītu, ka SIA „VIA SMS”, reģ.Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, epasts: info@viasms.lv (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") sazinās ar mani, lai veiktu tiešo mārketingu attiecībā uz Sabiedrības produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot komerciālās informācijas saņemšanu, izmantojot šādus komunikāciju veidus;
mana norādītā e-pasta adrese;
mans norādītais tālruņa numurs;
saziņa tērzēšanas vietnē
visi iepriekšminētie saziņas līdzekļi.
Iepriekš minēto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.
Čats ar konsultantu