menu
Lūdzu aizpildi visus formas laukus.
-
Ja Tev ir akcijas kods, ievadi to šeit!
Ar līguma noteikumiem, privātuma atrunu un citu pakalpojumu noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu. Apliecinu, ka manis norādītā informācija atbilst patiesībai. Apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā varu tikt saukts pie kriminālatbildības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņemos pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
Es piekrītu, ka SIA „VIA SMS”, reģ.Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, epasts: info@viasms.lv (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") sazinās ar mani, lai veiktu tiešo mārketingu attiecībā uz Sabiedrības produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot komerciālās informācijas saņemšanu, izmantojot šādus komunikāciju veidus;
mana norādītā e-pasta adrese;
mans norādītais tālruņa numurs;
saziņa tērzēšanas vietnē
Es sniedzu savu piekrišanu SIA „VIA SMS”, reģ.Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, epasts: info@viasms.lv (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") veikt manu personas datu apstrādi, tajā skaitā automatizētā veidā, ieskaitot profilēšanu, saistībā ar Sabiedrības veiktajām mārketinga aktivitātēm, kas it īpaši attiecas uz automatizētu analītikas procesu veikšanu, lai pielāgotu piedāvājumus manām vajadzībām. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā
Es sniedzu savu piekrišanu SIA „VIA SMS”, reģ.Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, epasts: info@viasms.lv (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") veikt manu personas datu apstrādi, tajā skaitā automatizētā veidā, ieskaitot profilēšanu, saistībā ar manu kredītspējas pārbaudi, kas jo īpaši ietver automātisku datu analīzi un prognozes saistībā ar manu ekonomisko situāciju. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Es esmu informēts, ka man ir tiesības nebūt par lēmuma pieņemšanas objektu, kas ir balstīts tikai un vienīgi uz šādu automātisko apstrādi, kas nozīmē, ka jebkurā laikā es varu iesniegt iesniegumu, kurā lūgts veikt manas kredītspējas izvērtēšanu ne-automatizētā veidā, t.i. to veic darbinieki vai tā tik veikta citā veidā.
Lūdzu aizpildi visus formas laukus.
Čats ar konsultantu