Ipašie piedavajumi un akcijas

 
Sakot ar 07.12.2015. akcija "Laimiga tresdiena" attiecas uz aizdevumiem, kam summa ir 300,00 EUR un vairak!
Reprezentativs piemers
 
 Atkartotam aizdevumam 300 EUR uz 30 dienam  Akcijas laika („Laimigas trešdienas”),
 ar standarta tarifa likmi  aiznemoties 300 EUR uz 30 dienam,
 komisijas maksa bus 26,40 EUR,  komisijas maksa bus tikai 13,20 EUR,
 aiznemuma likme 105,6%,  aiznemuma likme 52,8%,
 gada procentu likme 179,0%.  gada procentu likme 68,9%.
 Kopa atmaksajama summa 326,40 EUR.  Kopa atmaksajama summa 313,20 EUR.
 
Aizdevejam ir tiesibas atcelt piemeroto atlaidi saskana ar Aizdevuma liguma 7.9. punktu, ja aizdevuma atmaksa tiek kaveta ilgak ka 14 dienas.
 

Noslegušas akcijas