Aizdevuma atmaksa

Jūs varat izvēlēties Jums ērtāko atmaksas veidu – atgriezt visu aizdevuma summu vai arī maksāt tikai minimālos ikmēneša maksājumus. Atmaksas periods ir no 61 dienas līdz pat 10 gadiem. Atmaksu ir iespējams veikt arī ātrāk. Jebkurā brīdī, kad Jūsu rīcībā būs brīvi naudas līdzekļi, Jūs varēsiet atmaksāt lielāku summu nekā minimālais maksājums vai arī visu aizdevuma summu, tādējādi ietaupot uz procentu maksājumu rēķina.

Maksājuma kavējuma sekas

Kavējuma izmaksas

Par termiņā neveiktu maksājumu tiek aprēķināti līgumsods no neatmaksātās aizdevuma līgumā noteiktās summas, kā arī var tikt aprēķinātas Cenrādī noteiktās citu pakalpojumu maksas.

Iespējamā ietekme uz kredītvēsturi

Termiņā neveikti maksājumi ietekmē kredītvēsturi. Negatīva kredītvēsture apgrūtina iespēju iegādāties preces un pakalpojumus kredītā vai saskaņā ar atliktā maksājuma nosacījumiem, kā arī saņemt līzingu vai aizdevumu kredītiestādē.

Parāda ārpustiesas atgūšanas kārtība

Ja netiek pildīti aizdevuma atmaksas nosacījumi, mēs varam nodot kavēto maksājumu atgūšanas tiesības parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem. LR normatīvajos aktos noteiktos parāda atgūšanas izdevumus sedz persona, kas kavē maksājuma atmaksu.